امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سرفصل دوره ArcGIS2

دوره های برگزار شده ArcGIS2

 

نظرات درباره دوره جامع GIS شهری

 

 

نظر شرکت کننده : کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه امام رضا (ع)  ( 19 خرداد 93 )

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- آشنایی بیشتر با قابلیت های GIS

- بالا رفتن اطلاعات عمومی در GIS

مشکلاتی که ضمن دوره با آن مواجه بودید و پیشنهادات خود جهت رفع آن :

- نبودن جلسه ای برای رفع اشکال

- تداخل با دوره های دانشگاه

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ بله

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ خوب

 

 

نظر شرکت کننده : کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی ( 19 خرداد 93 )

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- انجام پروژه عملی و کاربردی

مشکلاتی که ضمن دوره با آن مواجه بودید و پیشنهادات خود جهت رفع آن :

- عدم انسجام و پیوستگی

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ بله

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد