امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 سرفصل دورهArcGIS 4

 مدرس : بهنام محمودیان

مدت: 32 ساعت

  دوره های برگزار شده ArcGIS4

نظرات شرکت کنندگان دوره ArcGIS 4

آزمون پایان دوره

 این دوره ویژه کاربران حرفه ای طراحی شده که مدتی است با ArcGIS کار کرده اند و دارای تجاربی هستند ولی به قابلیت های قدرتمندی نیاز دارند که قادر باشند مسائل پیچیده در محیط کاری خود را حل کنند. علاوه بر این در پروژه های بزرگ لازم است متناسب با نیازهای کارفرما مدل داده لایه ها و جداول طراحی شده و سپس مراحل اجرا GIS را آغاز کنیم. علاوه بر آن استفاده از قابلیت های پیشرفته در GDB مانند Geometric Network  را به طور عملی تجربه می کنیم.


با توجه به پیچیدگی موضوعات مطرح شده ، یکبار با نمونه داده های ESRI آموزش انجام گرفته و پس از آن شرکت کنندگان با استفاده از آموخته های خود ، به منظور تمرین عملی بیشتر، موارد مشابه را روی داده های ایرانی اعمال خواهند کرد ، که ضمن آن نکات جدیدی را تجربه خواهند کرد. در این دوره پروژه هایی با برنامه های تکمیلی Tracking Analyst را به انجام خواهیم رساند.

رئوس دوره ArcGIS4:

1- ایجاد  Geometric Network
     ساخت شبکه با اجزا کنترل کننده
     تعریف ویژگی های نقاط اتصال
     تعریف ویژگی های خطوط

2- مدل سازی جهت انجام محاسبات پیچیده مکانی و توصیفی
2-1- تعریف شرط در ضمن اجرای ArcTool box
2-2- کنترل تعداد دفعات اجرای Tools خاص بر حسب شرایط یا انتخاب کاربر
2-3- تعیین پارامتر
2-4- تعریف متغیر و جایگزاری مقادیر در آن

3-     شناخت مزایا و محدودیت های انواع فرمت داده ها در ArcGIS
3-1-  فرمت داده   Coverage
3-2-  فرمت داده  Shape file
3-3-  فرمت داده  Geodatabase

4-    مدل داده
4-1-     تعریف
4-2-     کاربردها
4-3-     مدل مفهومی


5-    استفاده از برنامه Tracking Analyst
5-1-     نمایش موقعیت ، حرکت و سرعت
5-2-     تعیین نمایش مسیر یا آخرین نقطه
5-3-     آماده سازی اطلاعات

6-     کارتوگرافی : تولید خروجی برای کاربران حرفه ای
6-1-     تولید اسامی جهت نمایش کنترل شده Annotation
6-1-1-     تولید Annotation در MXD
6-1-2-     تولید اسامی ثابت (Annotation)  در  GDB
6-1-3-     مقایسه مزایای Annotation در GDB نسبت به MXD
6-2-     تعیین ترتیب نمایش خطوط ( رو و زیر قرار گرفتن عوارض) در یک لایه
6-3-     تولید و ذخیره سمبل های ترکیبی
6-4-     تولید سمبل های تصویری
6-5-     تولید سمبل های وکتوری
6-6-     ذخیره سمبل های خاص هر کاربر به صورت Style
6-7-     تولید سمبل جهت استفاده در Category > Match to symbols in a style

7-  تلفیق و مدل سازی

•     مدل سازی به روش  وزنی و رتبه ای  Weighted rating
•    تولید حریم  و رتبه بندی مناطق حاشیه رودخانه ها
•    تولید حریم و رتبه بندی دسترسی به راه ها
•    تولید نقشه کلاس های خاک از نقشه AutoCAD : DWG
•    رتبه بندی نقشه خاک
•    گروه بندی دو گانه بر اساس دو فیلد مختلف به کمک Pivot table
•    رتبه بندی نقشه تلفیق سه لایه فوق
•    آنالیز توزیع مکانی نواحی مناسب 
•    وزن دهی و اعمال ضریب مدل
•    طبقه بندی واحدهای همگون
•    استخراج مساحت هر ناحیه همگون

  8- تولید "اندازه" Dimension


•    ساخت لایه از جنس Dimension
•    اندازه گذاری روی عوارض
•    ویرایش Dimensions تولید شده

 

آزمون عملی پایان دوره


دانلود سرفصل دوره ArcGIS4

ورود به گروه چکاد