امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشاوره GIS به شرکت ها در اجرای پروژه ها
به منظور بهبود سیستم جاری GIS
بسیاری از سازمان ها و شرکت ها دارای کارشناس GIS هستند که بخشی از پروژه های GIS را بخوبی به انجام می رساند ولی مدیران قابلیت های بیشتری از GIS انتظار دارند که کارشناسان مزبور توان برآورده ساختن نیازها را بطور کامل ندارند.
این شرکت با ارائه خدمات مشاوره به چنین سازمان ها و شرکت ها ، دستاوردهای زیر را برای سازمان استفاده کننده از خدمات مشاوره فراهم می سازد:
استفاده از توانمندی های کارشناسان موجود
بررسی شرح خدمات و اصلاح آن به صورت کاربردی،
تعیین نیاز های اطلاعات مکانی سازمان،
طراحی روش دسترسی به خواسته های سازمانی
 مشاوره های اخیر:

1395 شرکت گام ، ارزیابی مناقصه خط انتقال برق اوگاندا در محیط GIS
1395 شرکت گام ، طراحی GIS شبکه پیشنهادی انتقال برق فشار قوی 230 ، 33 کیلوولت حوزه نفتی دشت آزادگان ، خوزستان
1395 شرکت گام ، تولید نقشه عملیاتی پروژه خطوط انتقال نیرو ، ارمنستان - خط لالوار - اللهوردی
1394 اسفند ماه، مشاوره به شرکت گام در تولید مدل سه بعدی بر اساس ابر داده لیدار (LIDAR) و انتقال تصاویر ماهواره جهت شبیه سازی عملیات صحرایی نصب پایه های دکل برق فشار قوی ، عمان ، پروژه عبری - الدریز
1394 مشاوره در تولید نقشه کاربری شهر ماهشهر
آبان ۱۳۹۳ شرکت سنگ آهن مرکزی مشاوره در تدوین شرح خدمات برداشت وضع موجود تاسیسات زیربنایی شرکت
بهمن ۱۳۹۲ شرکت پویشگران کانسار نظارت بر پروژه GIS ذخیره سازی گاز طبیعی – پژوهشگاه صنعت نفت
دی ۱۳۹۲ شرکت سنگ آهن مرکزی مشاوره در روش راه اندازی GIS تاسیسات زیربنایی شرکت ( شبکه آب ، برق ، مخابرات و گاز)
 آذر ۱۳۹۱ شرکت گام مشاوره در مسیریابی خط انتقال شبکه فشار قوی به کمک GIS در کردستان عراق

هزینه مشاوره GIS

به ازای هر ساعت مشاوره ۱۵۰ هزار تومان

در صورت مشاوره بیش از 10 ساعت در ماه ، هزینه مشاوره هر ساعت ۱۲۵ هزار تومان

در صورت مشاوره بیش از 50 ساعت در ماه ، هزینه مشاوره هر ساعت ۱۰۰ هزار تومانهزینه مشاوره در مورد WebGIS , ArcSDE
به ازای هر ساعت مشاوره ۲۵۰ هزار تومان


 پس از واریز حق مشاوره ، با تلفن های گروه تماس گرفته و تاریخ و ساعت مشاوره هماهنگ فرمایید. 

 

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد