امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

گروه آموزشی چکاد به سوالات شما در رابطه با موارد زیر پاسخ می دهد

  • سوالات تخصصی GIS
  • سوال  درباره تشکیل دوره ها
  • درخواست همکاری با گروه آموزشی چکاد در راستای انجام پروژه، آموزش یا گردآوری مطالب
  • طرح پیشنهاد و انتقاد نسبت به سایت

گروه پاسخ گویی چکاد در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ خواهد داد

ورود به گروه چکاد