امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 سرفصل دوره ArcGIS 5

  مدرس : بهنام محمودیان

مدت: 32 ساعت

 کاربران حرفه ای که مایل هستند دانش فنی خود در GIS را ارتقا داده و مهارت های پیشرفته را  تجربه کنند، مخاطب این دوره هستند. قابلیت های خاص در نرم افزارهای تکمیلی ArcGIS 3D Analyst و Spatial Analyst مورد استفاده قرار خواهند گرفت و امکانات نرم افزار در تحلیل های فازی Fuzzy logic به کار گرفته می شود. آشنایی با سلسله مراتب نقشه های پوشش ایران از مقیاس های کلان تا مقیاس های اجرایی و چگونگی تولید ایندکس نقشه ها و تعیین نقشه های مناسب را فرا خواهید گرفت.


به منظور تامین نیازهای کارفرما به نحو مطلوب ، آشنایی اجمالی با نرم افزارهایی مانند ArcSDE یا WebGIS نیز صورت خواهد گرفت . چگونگی راه اندازی سیستم هایی با این نرم افزارها به صورت دوره های مستقل ارائه می شوند.

 

سرفصل دوره:

1-     قابلیت های حرفه ای در ArcGIS 3D Analyst
1-1-     تولید خطوط ، پلی گن های سه بعدی :  Multi patch
1-2-     تولید و نمایش نقشه های سه بعدی Fence Diagram
1-3-     بکار گیری Fence Diagram جهت نمایش عوارض زیر زمین مانند لایه های زمین شناسی یا آب زیرزمینی
1-4-     تبدیل گرافیک به Shp

2-    قابلیت های حرفه ای در Spatial Analyst
2-1-     محاسبه ترکیبی دو لایه رستری بر حسب سلول به سلول Cell calculator
2-2-     محاسبه z به ازای نقطه بر روی مدل سه بعدی (استخراج ارتفاع یا عیار ماده معدنی یا EC آب زیرزمینی و ...)
2-3-     کار با گرافیک و سه بعدی کردن آنها Interpolate graphics
2-4-     مدل سازی به روش منطق فازی Fuzzy logic

3-     بکار گیری فایل های CSV
3-1-    استفاده از فایل های جدا شده با کاما comma-separated values :CSV
3-2-     استخراج داده ها از لایه ها به صورت CSV (جهت انتقال به برنامه هایی که GIS را نمی شناسند)

4-     تولید نقشه های ایندکس استاندارد ایران
تولید شبکه هایی از خطوط و نقاط با فواصل و سطر و ستون های دلخواه، از جمله برای نقشه های ایندکس.
4-1-     ایندکس نقشه های 1:250 هزار
4-2-     ایندکس نقشه های 1:100هزار
4-3-     ایندکس نقشه های 1:50هزار
4-4-     ایندکس نقشه های 1:25هزار

5-      تولید نقشه های ایندکس شهری و منطقه ای
5-1-     تولید نقشه های موزائیک شده از طریق برش نقشه های یکپارچه
5-2-     تولید نقشه های سلسله مراتبی Vertical database

6-     آشنایی مختصر با قابلیت های GIS سازمانی : Enterprise GIS
6-1-     آشنایی با ArcSDE
6-2-     آشنایی با انواع پایگاه داده Oracle , SQL Server قابل استفاده در ArcSDE
6-3-    آشنایی با Versioned GDB
6-4-    آشنایی با قابلیت های WebGIS در بستر ArcGIS Server

7- مهارت های پیشرفته در توپولوژی
7-1- کنترل قواعد توپولوژیک متقابل بین نقطه و پلی گن
7-2- کنترل قواعد توپولوژیک متقابل بین خط و پلی گن

 8- مدل سازی پیشرفته با Model Builder
8-1- تولید مدل برای استفاده مکرر از ArcTool box نرم افزار ArcGIS و ترکیب آنها با یکدیگر
8-2- آشنایی با الگوریتم و فلوچارت برای تولید مدل های پیجیده
8-3- تولید مدل های تو در تو ( استفاده از مدل های قدیمی در مدل جدید)
8-4- تبدیل مدل به Tools دلخواه
8-5-  تعریف ورودی و خروجی مدل به عنوان پارامتر های tools سفارشی که ساخته ایم

9- تولید کاتالوگ رستری Raster Catalog
     ساخت ایندکس های تصویری برای سرعت دسترسی بیشتر به تصاویر ماهواره ای یا عکس های هوایی پر حجم

 10- آماده سازی داده های DWG به فرمت ArcGIS
10-1- انتقال مکانی ( چرخش ، تغییر اندازه و جانمایی ) از طریق تعریف نقاط متناظر در محیط Spatial adjustment
10-2- انطباق عوارض نقشه های همجوار (Edge match)

 

آزمون عملی پایان دوره

ورود به گروه چکاد