امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شهرداری تهران در راستای معرفی هرچه بهتر مناطق شهری تهران ، از نظر اماکن تاریخی ، تجاری ، فرهنگی ، تفرجگاهی و ... اقدام به انتشار کتابچه های اختصاصی مناطق تهران نموده است 
 ما در اینجا با توجه به اهمیت منطقه 12 از نظر اسقرار بازار های تجاری متعدد و نیز مراکز فرهنگی و تاریخی خاص ، این منطقه را انتخاب کرده و لینک آن را در اختیار قرارداده ایم .

http://region12.tehran.ir/Default.aspx?tabid=509

یکی از ویژگی های این سایت مخاطب قراردادن گروه های خاص از جمله کودکان ، سالمندان ، نابینایان و کم توانان (معلولین) است . 

لینک دانلود کتابچه راهنمای توریستی منطقه 12

ورود به گروه چکاد