امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره آموزشی نرم افزار Minitab (مدت32 ساعت)

مدرس :  مهندس فرزاد خرمشاهی

خلاصه سرفصل ها :

 • آشنایی اولیه با منوها و طرز کار
 • مروری بر مفاهیم اولیه آماری و آمار توصیفی و ابزارهای آن
 • آشنایی و کار با انواع نمودارها در آمارهای توصیفی
 • انواع آزمون های فرض آماری(میانگین، نسبت ها و واریانس)
 • همبستگی و کوواریانس(مفاهیم و کاربردها)
 • رگرسیون(خطی ساده، وزنی، چندگانه)
 • طرح و تجزیه آزمایش ها(DOE)-(آنالیز واریانس یک و دو طرفه، طرح مربع لاتین، یونانی-لاتین، طرح عاملی و طرح های آماری نامتعادل)
 • آشنایی با انواع جداول توافقی و آزمون خی دو
 • مبانی کنترل کیفیت آماری و کنترل فرآیند آماری(SQC & SPC)-(روش ها و کاربرد نمودارها)
 • آنالیز چند متغییرهMANOVA
 • مقدمه ای بر تحلیل بقا
 • تحلیل قابلیت اطمینان و قدرت آزمون
 • تحلیل سری های زمانی

مطالب مرتیط :

ورود به گروه چکاد