امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره آموزشی پیشرفته SPSS(مدت دوره:32 ساعت)

مدرس :  مهندس فرزاد خرمشاهی

خلاصه سرفصل ها :

  • مقدمه ای بر روش های آماری چند متغیره و طبقه بندی آنها(روش های وابستگی و هم وابستگی)
  • تحلیل تشخیصی چندگانهDiscriminant Analysis
  • تحلیل عاملی)اکتشافی و تائیدی) Factor Analysis
  • تحلیل مسیرPath Analysis
  • تحلیل واریانس چند متغییرهMANOVA
  • تحلیل همبستگی کانونی
  • تحلیل خوشه ای
  • تحلیل سری های زمانی

مطالب مرتیط :

ورود به گروه چکاد