امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مشخصات شرکت کننده : کارشناسی ارشد عمران دانشگاه شهید بهشتی

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- انتقال تجربه کاری استاد به ما

- آموزش عملی کار با نقشه ها

- لمس مشکلاتی که در انجام یک پروژه به وجود می آید

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ بله حتما

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ خوب و لازم؛ راه خوبی برای انتقال تجربیات تخصصی GIS به یک تازه کار است.

 

---------------------------------------------------------------

 

مشخصات شرکت کننده : دکتری شهرسازی

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- کاربردی است

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ بله

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ بسیار مناسب

 

---------------------------------------------------------------

 

مشخصات شرکت کننده : کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- افزایش تسلط روی نحوه دیجیت کردن نقشه های کاغذی

- مشکلات در بازار کار واقعی

- افزایش توانایی برسی، آنالیز و تحلیل

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ چرا؟ بله زیرا جهت یادگیری نحوه تحلیل و ارزیابی پروژه ها

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ بسیار حوب

 

---------------------------------------------------------------

 

مشخصات شرکت کننده : کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- کاربردی بودن مطالب آموزشی در کارگاه

- نحوه آموزش، کارآموزان را به یافتن راه حل تشویق می کند

مشکلاتی که ضمن دوره با آن مواجه بودید و پیشنهادات خود جهت رفع آن  :

- عدم ضبط مباحث کلاس؛ این مورد به کارآموز اجازه می دهد پس از مدتی دوباره مباحث را با خود مرور کند.

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ چرا؟ بله زیرا کارآموز را با ابزار GIS و کاربرد آن ها در یک پروژه کاری آشنا می کند و درک کارآموز را بالا می برد

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ خوب و کاربردی

 

---------------------------------------------------------------

 

 

مشخصات شرکت کننده : کارشناسی ارشد GIS/RS

مزایای دوره برگزار شده به نظر شما چه بود  :

- دوره مطالب یادگیری شده گذشته

- شبیه سازی فرآیند یک پروژه واقعی

آیا این دوره را به دیگر دوستان خود معرفی می کنید؟ چرا؟ بله به علت کاربردی و نزدیک بودن به یک پروژه واقعی

در مجموع این دوره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ خوب

ورود به گروه چکاد