امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

   لینک دانلود  داده ها و نقشه های GIS

  چگونه از اوپن استریت مپ - OSM ، شیپ فایل ایران، را دانلود کنیم

  سرویس نقشه رایگان Open street map

مدل سه بعدی ارتفاع - DEM

  دانلود رایگان مدل سه بعدی ارتفاعی نود متری Aster 90 m DEM

    دانلود رایگان مدل سه بعدی ارتفاعی سی متری Aster 30 m DEM 
  دانلود رایگان مدل سه بعدی ارتفاعی دوازده متری Aster 12 m DEM 

  لینک دانلود استاندارد ها و قالب داده های مکانی طرح توسعه عمران 

 

  لینک دانلود نقشه ایران با تقسیمات کشوری سال 1385 و 1390 ( مرکز آمار )

ورود به گروه چکاد