امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

همانطور که در مطلب مربوط به معرفي فايل هاي XML , KML , KMZ توضيج داديم از اين نوع فايل ها را براي انتقال انواع نقشه و لايه هاي آن استفاده مي شود و اين امکان را دارند که آنها را در برنامه هاي مختلف از جمله Google Earth و ArcGIS توليد ، ويرايش و منتقل نمود.

در اين مطلب چگونگي توليد فايل هاي KML, KMZ در محيط ArcMap را به اشتراک ميگذاريم :

1- ابتدا نقشه يا لايه مورد نظر را در ArcMap باز کرده و از طريق منوي ابزار ArcToolBox از مسير زير ابزار To KML را انتخاب مي نماييم
ArcToolBox / Conversion Tools / To Kml / Layer to Kml or Maps to Kml
* براي تبديل يک لايه به فايل کي ام ال از ابزار Layer to Kml و براي تبدیل نقشه از ابزار Maps to Kml استفاده مي نماييم

2- سپس داده هاي مورد درخواست ابزار را وارد کرده و ابزار را اجرا مي کنيم
a- انتخاب لايه يا نقشه ورودی 
b- مسير فايل خروجي
c- (انتخابي)
d- (انتخابي)
e- مختصات عوارض مورد نظر (انتخابي)
f- اندازه و دقت (Dpi) فايل خروجي (انتخابي)

       
3-فايل مورد نظر توليد و در محل خروجی ذخیره شده و قابليت انتقال و استفاده در برنامه هاي ديگر دارد . 
(توضیحات بیشتر در مورد KML,KMZ) 

مطالب مرتبط:

معرفي فايل هاي XML , KML , KMZ 
مدل سه بعدی ارتفاعی دوازده متری Aster 12 m DEM (ویرایش جدید)
مدل سه بعدی ارتفاعی سی متری Aster 30 m DEM (ویرایش جدید )
مدل سه بعدی ارتفاعی سی متری Aster 30 m DEM
مدل سه بعدی ارتفاعی نود متری SRTM 90 m DEM

ورود به گروه چکاد